ผลิตภัณฑ์ของเรา

...

ยางแท่ง

สามารถผลิตได้จากทั้งยางก้อนถ้วยและน้ำยางสด หรือการผสมผสานของวัตถุดิบยางพาราธรรมชาติทั้งสองชนิดดังกล่าว

อ่านต่อที่นี่
...

น้ำยางข้น

ผลิตมาจากน้ำยางสดที่นำไปผ่านกระบวนการเหวี่ยงแยกเพื่อให้ได้น้ำยางข้น

อ่านต่อที่นี่
...

ยางแผ่นรมควัน

หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่า RSS ยางแผ่นรมควันผลิตมาจากยางแผ่นดิบธรรมชาติ

อ่านต่อที่นี่

กิจกรรมเพื่อความยั่งยืน