ยางแท่ง

TSR

ยางแท่ง สามารถผลิตได้จากทั้งยางก้อนถ้วยและน้ำยางสด หรือการผสมผสานของวัตถุดิบยางพาราธรรมชาติทั้งสองชนิดดังกล่าว ยางแท่งจะถูกแบ่งออกเป็นเกรดที่แตกต่างกันออกไปโดยยึดตามตัวชี้วัดทางเทคนิคต่างๆเช่น ปริมาณของสิ่งสกปรก เถ้าถ่าน ไนโตรเจน และสสารระเหย รวมถึงคุณสมบัติต่างๆ อาธิ ความอ่อนตัวเริ่มแรก (Po; Initial Plasticity) และดัชนีความอ่อนตัว (PRI; Plasticity Retention Index ) โดยโรงงานผลิตของเรามีการผลิตยางแท่งอยู่ด้วยกันทั้งหมด 4 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานยางแท่งไทย (STR; Standard Thai Rubber) มาตรฐานยางแท่งอินโดนีเซีย ( SIR; Standard Indonesian Rubber) มาตรฐานยางแท่งมาเลเซีย (SMR; Standard Malaysian) และมาตรฐานยางแท่งเวียดนาม (SVR; Standard Vietnamese Rubber)

...

STR

Standard Thai Rubber
 • STR 10
 • STR 20
 • Mixture Rubber
...

SIR

Standard Indonesia Rubber
 • SIR 10
 • SIR 20
 • Mixture Rubber
...

SMR

Standard Malaysia Rubber
 • SMR 10
 • SMR 20
 • SMR 10 CV
 • Mixture Rubber
...

SVR

Standard Vietnam Rubber
 • SVR 5
 • SVR 10/20
 • SVR 10/20 CV
 • SVRL
 • SVR3L
 • SVR CV50/60
 • Mixture Rubber