น้ำยางข้น

LATEX

ผลิตมาจากน้ำยางสดที่นำไปผ่านกระบวนการเหวี่ยงแยกเพื่อให้ได้น้ำยางข้น โดยน้ำยางข้นที่เราผลิตจะมีส่วนประกอบของเนื้อยางอยู่ 60% (DRC; Dry Rubber Content) ผลิตภัณฑ์น้ำยางข้นจะมีความแตกต่างของปริมาณแอมโมเนียที่เพิ่มลงไปอย่างเช่น ปริมาณแอมโมเนียสูง(HA; High Ammonia) และ ปริมาณแอมโมเนียต่ำ (LA; Low Ammonia) ในเรื่องของการตลาด ผลิตภัณฑ์น้ำยางข้นจะถูกควบคุมโดยข้อกำหนดทางเทคนิคที่เกี่ยวเนื่องกับ เนื้อยาง ของแข็งที่ไม่ใช่เนื้อยาง ความเป็นด่าง ความเสถียรของตัวผลิตภัณฑ์ และตัวชี้วัดอื่นๆตามมาตรฐาน ISO2504

...

LATEX

NR Latex Concentrate
  • 60% Concentrated Latex - High Ammonia
  • 60% Concentrated Latex - Low Ammonia
  • 60% Concentrated Latex - Medium Ammonia
  • 60% Concentrated Latex - Double Centrifuge
  • SELATEX (Deproteinized Latex)